KredytyTU.pl

 

Bezpłatna konsultacja

 

 

 

Specjalista Kredytowy Tomasz Urban

ul. Heweliusza 9 Centrum Biurowe

3 piętro mFinanse

80-890 Gdańsk

Odwiedź moje biuro i na miejscu podczas spotkania omówimy kredyt hipoteczny Gdańsk tutaj mnie znajdziesz
Zapraszam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego
Przez kontakt mailowy zaplanujemy Twoją transakcję oraz pomogę Ci w zdobyciu kredytu hipotecznego
Korzystanie z formularza kontaktowego zawartego na stronie www.kredytytu.pl jest dobrowolne.

Korzystający z wyżej określonych formularzy kontaktowych (dalej zwany zamiennie Użytkownikiem lub Korzystającym) może podawać tylko swoje i wyłącznie swoje dane osobowe. Podawanie danych innych osób wymaga zgody osoby uprawnionej, za co Korzystający z formularza kontaktowego bierze odpowiedzialność prawną.

Korzystający przyjmuje do wiadomości i jest świadomy, że posługiwanie się cudzymi danymi bez zgody osoby uprawnionej może skutkować odpowiedzialnością prawną w zakresie prawa cywilnego lub prawa karnego.

Skorzystanie z formularza kontaktowego jest działaniem jednoznacznie wskazującym na udzielenie przez Korzystającego zgody na przetwarzanie przez Specjalistę Kredytowego Tomasza Urbana danych zamieszczonych w aplikacji lub formularzu zgłoszeniowym w celu umożliwienia kontaktu z Korzystającym przez Specjalistę Kredytowego Tomasza Urbana.

Administratorem podanych danych osobowych jest Specjalista Kredytowy Tomasz Urban. Celem przetwarzania jest umożliwienie kontaktu telefonicznego ze strony Specjalisty Kredytowego Tomasza Urbana i przedstawienia oferty produktowej. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby ten kontakt mógł nastąpić. Dane podawane w kalkulatorach kredytowych w formularzach nie są w żaden sposób rejestrowane lub utrwalane przez Specjalistę Kredytowego Tomasza Urbana. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, którą Użytkownik może wycofać w każdym czasie, czego skutkiem będzie usunięcie jego danych. W innym przypadku będą one przechowywane bezterminowo w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości. Wycofanie zgody uniemożliwi Specjaliście Kredytowemu Tomaszowi Urbanowi kontakt z Użytkownikiem. Użytkownik ma prawo żądania od Specjalisty Kredytowego Tomasza Urbana dostępu do swoich danych, ich sprostowania, otrzymania kopii, otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania do ich przechowywania. Specjalista Kredytowy Tomasz Urban poinformuje Użytkownika o uwzględnieniu jego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane. Użytkownik ma prawo otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub żądania przesłania tego pliku innemu administratorowi. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych osobowych przez Specjalistę Kredytowego Tomasza Urbana. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować do Administratora na adres kontakt@kredytytu.pl.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych osobowych może być w każdym czasie odwołana poprzez oświadczenie złożone Administratorowi drogą elektroniczną na adres: rezygnacja@kredytytu.pl.

Skorzystanie przez Użytkownika z formularza, który wśród danych osobowych zawiera numer telefonu wskazany do kontaktu ze strony Specjalisty Kredytowego Tomasz Urbana, traktowane jest tak wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie go do celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy prawo telekomunikacyjne.
Specjalista Kredytowy Tomasz Urban informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług pośrednictwa finansowego świadczonych Użytkownikom serwisu WWW, klientom i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Specjalista Kredytowy Tomasz Urban oświadcza, że nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji.

Ryzyko użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi tylko i wyłącznie jego Użytkownik. Otrzymując dostęp do niniejszego serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
Wszelkie prawa do zawartości portalu internetowego www.kredytytu.pl są zastrzeżone.

Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu Internetowego pod warunkiem, że nie narusza praw autorskich należących do Specjalisty Kredytowego Tomasza Urbana. Żadna część portalu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub w części, transmitowana elektroniczne lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez zgody Specjalisty Kredytowego Tomasza Urbana.

Specjalista Kredytowy Tomasz Urban zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników sieci Internet. W celu ochrony i poszanowania prywatności użytkowników serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem serwisu, w tym dane użytkowników serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 Kredyt Hipoteczny Gdańsk

608 742 259

dzwoń i uzyskaj darmową pomoc specjalisty

TU

Tomasz Urban

Specjalista Kredytowy

Bezpłatna konsultacja